Kerkklokken en gebed
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 01/04/2020 om 08:20 PM


 

Klokken als communicatiemiddel

Al eeuwen luiden klokken als communicatiemiddel. Ze roepen niet slechts op tot gebed, maar vertellen de inwoners met hoge of sonore klanken en zonder woorden wat er aan de hand is in de stad of het dorp.  Wanneer er iemand overleden is, klinken de lage klanken van de doodsklok; de papklok gaf in de middeleeuwen aan dat de stadspoorten dichtgingen en het etenstijd was; de waakklok luidt als er brand is.

Waarom klokken luiden?

  • We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
  • We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.

  • Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten en dat we ons in solidariteit met elkaar verbonden voelen.
  • En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.

Kerken in het hele land worden opgeroepen in april iedere woensdag tussen 19.00 en 19.15 uur massaal de klokken te luiden. De Raad van Kerken hoopt dat het geluid een 'teken van hoop en troost' is. Verbinding over de grenzen van sociaal isolement heen. Indringend en mooi.

Ook in de Lopikerwaard luiden de klokken iedere woensdagavond. Het klokgelui staat in het teken van „hoop en troost.” Dat wij onze zorgen en noden bij God mogen brengen in gebed.


Het gebed

“Gebed mag om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door

Het beste wat iemand aan een ander kan geven is gebed. We leven in een zondige wereld waar mensen vreselijke dingen overkomen en waar we worden verleid om te zondigen. Bidden voor een ander helpt diegene niet alleen om in alle zorgen God te vinden, maar het helpt ons ook om de zegeningen te zien die God ons dagelijks geeft!

 

In 1 Timotheüs 2:1-5 staat: “Ik wil je vooral aanmoedigen om voor alle mensen te smeken, te bidden en te danken. Ook voor koningen en alle mensen in de regering. Doe dat, zodat we in rust en vrede God zullen kunnen dienen op de manier die Hij wil. God wil dat graag. Want Hij is onze Redder. En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar Zijn waarheid zullen luisteren. Want er is maar één God en er is ook maar één persoon die voor de mensen opkomt bij God: de mens Jezus Christus.”
We worden dus aangemoedigd om voor anderen te bidden; ook voor de leiders van ons land, onze bazen op het werk en elders, onze kerkleiders, collega’s, vrienden en familieleden.


Kerkdiensten 5 april en het meeluisteren
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 26/03/2020 om 08:20 PM
De kerkdiensten voor zondag 5 april zullen ook uitsluitend online te beluisteren zijn.

Let op.
We gaan verhuizen met de online diensten van de kerkomroep naar www.kerkdienstgemist.nl
Er waren de laatste tijd regelmatig klachten met uitvallende verbindingen. De kerkomroep kan de grote stroom luisteraars niet aan. Vandaar deze aanpasssing, want zoveel uitval kunnen we ons niet veroorloven.
 
Bij Kerkdienstgemist zijn minder of nagenoeg geen storingen met de streaming. Dus voor a.s. zondag met uw laptop, mobiel of pc inloggen bij: www.kerkdienstgemist.nl

 U kunt ook de app downloaden (kerkdienstgemist) vanuit de appstore.

Omdat er bij kerkomroep veel storing was, zijn we uitgeweken om de dienst om 11 uur te beginnen.
Nu is dit ook niet meer nodig.
Dus vanaf a.s. zondag gewoon weer diensten om 9.30 en 18.30 uur

De diensten zullen verzorgd worden vanuit de consistorie zonder bezoekers zoals afgelopen zondag.
De kerk is dus helaas dicht.

De kerkuitzending is als volgt:

9:15 uur orgelspel door Johan Stigter
9:30 uur Ds. J. de Wit:
18.30 uur Ds. C. Bijman(Arnemuiden)


Oproep tot gebed
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 24/03/2020 om 08:20 PM

Oproep tot gebed.

Afgelopen zondag riep Paus Franciscus christenen wereldwijd op om woensdag 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. Het moderamen van de Protestantse Kerk steunt deze oproep van harte.

Scriba ds. Rene de Reuver: “Het past bij de oecumenische visie van de Protestantse Kerk om gezamenlijk te doen wat gezamenlijk gedaan kan worden. Mooi om nu het coronavirus ook wereldwijd om zich heen grijpt, ook wereldwijd als christenheid dit gebed van Jezus te bidden. Gebed is wat ons allen verbindt.”

Paus Franciscus: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen samen willen voorstellen hun stemmen te verheffen naar de hemel."

Kerkdiensten en coronamaatregelen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 19/03/2020 om 08:20 PM

Update 19-03-2020 // Kerkdiensten en coronamaatregelen

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de aangekondigde en uit te voeren maatregelen door de overheid met betrekking tot het coronavirus, heeft het moderamen in afstemming met de kerkenraad besloten om de kerkdiensten zelf wel door te laten gaan, zij het in aangepaste vorm. Zo kunnen we toch de lofzang gaande houden.

We willen de gemeenteleden vragen zoveel als mogelijk online mee te luisteren. We kunnen a.s. zondag maar een beperkt aantal mensen toelaten. Dit is minder dan dat de overheid adviseert, maar zo kunnen we de afstand van 1.5 meter tussen personen (gezinnen) eenvoudig garanderen. 
M
et het oog daarop dient u zich eerst aan te melden voor de kerkdienst. U kunt zich tot zaterdagmorgen opgeven voor de morgendienst en/of avonddienst, daarna ontvangt u bericht van ons met enkele adviezen.
U kunt zich opgeven bij: dsjandewit@solcon.nl en scribajaarsveld@planet.nl
Telefonisch kan ook: (0348)551304 of (0348)553838.

Mocht u gemeenteleden kennen die niet bekend zijn met de website en e-mail, wilt u hen hiervan op de hoogte brengen? Ook zou u ze wellicht kunnen attenderen op de kerkomroep zodat ze online mee kunnen luisteren. Kunt u ze dan hiermee helpen en het voor hen te regelen? Of geef dit door aan de diakenen. Hartelijk dank alvast! 
Als u tot de doelgroep behoort (inzake coronabesmetting: verkouden, hoesten, koorts), kom dan niet naar de kerk. Geef u niet op.
Ook ouderen en (chronisch) zieken adviseren we om niet naar de kerk te komen. Neem altijd uw eigen verantwoordelijkheid!
De diensten kunt u thuis meeluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10400

Ouderen en kwetsbare mensen die alleen zijn en door het coronavirus hulp nodig hebben, moeten we als gemeente helpen. De hulp die gevraagd kan worden, kan van alles zijn. Laten we daarin een herbergzame gemeente zijn en omzien naar elkaar. U kunt altijd met ons daarover contact opnemen.
Voor sommigen zal het leven extra stil, voor anderen veel rustiger zijn. Dit alles maakt deze Veertigdagentijd wel heel bijzonder. Laten we van de gelegenheid te baat grijpen om meer tijd te nemen voor bezinning en gebed. Naar het Woord van Jezus is onze binnenkamer daar zeer geschikt voor. 
Al zullen de ontmoetingen anders zijn dan gewoonlijk, we wensen u Gods zegen.

Met vriendelijke groet,
uw kerkenraad

Dag van Nationaal Gebed
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 18/03/2020 om 08:20 PM

Woensdag 18 maart: Dag van Nationaal Gebed

De Raad van Kerken in Nederland (waarin de Protestantse Kerk vertegenwoordigd is) neemt samen met de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio en MissieNederland het initiatief tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd van de coronacrisis. “Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media,” is de oproep van de organisatie.

Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen en om God te vragen Zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Ook Jaarsveld zal de klok luiden om 19:00 uur voor 15 minuten. Dit proberen we gezamenlijk met de omliggende gemeenten te realiseren.

Bedankt dat u even komt kijken of zelfs mee wilt doen. Samen gaan we in gebed voor ons land, de wereld en iedereen die wordt geraakt door de coronacrisis.

Zie voor meer informatie:

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/woensdag-kerkklokken-van-troost-en-hoop-en-een-dag-van-nationaal-gebed

 


Update (1) Coronaberichtgeving
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 17/03/2020 om 08:20 PM

Zoals eerder aangegeven zijn alle gemeenteactiviteiten voorlopig stilgelegd.
Dit geldt voor alle jeugdwerk, kringwerk en alle bezoekwerk.

Ook de gemeenteavond van 26 maart zal niet doorgaan.

Donderdag zullen we een nieuwe update plaatsen.
U kunt deze vinden onder de knop leden.
Het coronavirus (gedicht)
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 16/03/2020 om 08:20 PM
Het coronavirus

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.

Auteur onbekend

Iedereen gaat op zijn eigen manier om met het coronavirus. Sommige mensen zijn angstig en bevreesd, anderen reageren nuchter. Toch roept het ook vragen op, van waar komt het en waar gaat het naar toe met de mensen. Geen handen geven, maar handen wassen wordt er geroepen. Laten we niet bang worden maar onze handen vouwen. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.


Coronavirus en gemeenteactiviteiten
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 13/03/2020 om 08:20 PM

U zult waarschijnlijk ook vernomen hebben dat de adviezen van de overheid inzake het coronavirus zijn aangescherpt. De PKN heeft zijn adviezen ook bijgesteld. Ook hebben we een brief van de classis Utrecht ontvangen met “dringende” adviezen over het voorkomen van besmetting.

De kerkenraad heeft naar aanleiding van de adviezen gemeend enkele besluiten te moeten nemen: 

·        De collectezakken worden niet meer doorgegeven. De collecten worden nu gehouden bij de uitgang.

·        De paasmiddag voor de ouderen is afgelast. Er wordt nu een pinkstermiddag georganiseerd op DV. 20 mei

·        De activiteiten van de gemeenteactie hebben we voorlopig stil gelegd. Dus geen bingo, geen gemeentemaaltijd, geen slapen op straat actie. Flessen kunt u blijven sparen.

·        De dankdienst voor de gemeenteactie zal worden verzet.

·        De vrouwencontactmorgen is ook afgelast.

Het jeugdwerk, clubs, zondagsschool en catechisatie gaan nog gewoon door.

Ook de gemeenteavond van 26 maart gaat voorlopig door.

 

De kerkdiensten gaan vooralsnog gewoon door. Wel adviseren we u, als u tot de doelgroep behoort (inzake coronabesmetting), niet naar de kerk te komen. Ook ouderen en (chronisch) zieken adviseren om niet naar de kerk te komen. Neem altijd uw eigen verantwoordelijkheid. De diensten kunt u thuis meeluisteren via www.kerkomroep.nl

Op weg met de ander
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 27/02/2020 om 08:20 PM

         

Het platform voor mensen met een lichamelijke beperking nodigt iedereen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking (en hun vrienden) uit voor een ontmoetingsdag op D.V zaterdag 9 mei. Het programma is erop gericht om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te luisteren.

Tijdens de bijeenkomst zal de Amerikaanse verlamde Joni Eareckson-Tada de aanwezigen toespreken met een videoboodschap. Joni Eareckson dook als 17-jarige in ondiep water en brak toen haar nek. Ze liep een hoge dwarslaesie op, maar zette daarna haar talenten in om mensen met en zonder beperking vanuit Gods Woord te bemoedigen. Ze werd bekend door de film ”Joni”.

In 1997 ontmoette ze op een EO-vrouwenconferentie ”de Nederlandse Joni” Erwin Hout, die als jonge kerel hetzelfde overkwam. Hij had toen een hond, waar Joni erg weg van was.

Erwin Hout is de spreker tijdens deze bijeenkomst. Het thema van de dag is: ”Waardevol leven?!”

 

De dag begint om 14.00 uur met koffie en thee in De Voorhof, Hoofdweg 48, 3474 JG Zegveld. Rond 17.00 uur is er een goed verzorgde maaltijd. Rond 19.00 uur ronden we af. De bijeenkomst is voor leden gratis. Niet-leden wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd.

 

Deze dag wordt in samenwerking met Helpende Handen georganiseerd.

Aanmelden voor 6 mei via www.opwegmetdeander.nl of telefonisch: 033-245 66 20.

Er is een doventolk aanwezig.

Account aanmaken en inloggen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 26/02/2020 om 08:20 PM
Inloggen
De website is voor iedereen toegankelijk, behalve de informatie die staat onder de knop "leden".

Deze informatie is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor gemeenteleden. Om dit in te zien, dient u eerst een account aan te maken. U kunt dan nog niet direct inloggen. Eerst worden uw gegevens gecontroleerd (of u lid bent van de gemeente). Als dit akkoord is wordt uw account zo spoedig mogelijk vrij gegeven.

Hier zullen regelmatig gemeenteberichten geplaatst worden.VOOR ELKAAR Vakantieweken
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 14/02/2020 om 08:20 PM

VOOR ELKAAR Vakantieweken

 

Vrijwilligers gevraagd!

Heb jij hart voor een ander, en heb je zin in een onvergetelijke vakantieweek? Geef je dan op als vrijwilliger. Dat kan in een week voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een midweek voor jongeren, enzovoorts.

Elk jaar gaan er weer honderden mannen en vrouwen met veel plezier mee. “Het is verslavend”, zegt de één, of “Het verrijkt m’n leven. Ik krijg meer terug dan ik geef”, zegt de ander. Kortom: als je als vrijwilliger met de VOOR ELKAAR vakantieweken meegaat, is dat een onvergetelijke ervaring.

Op www.hervormdevrouwenbond.nl/vrijwilliger vind je meer informatie.

 

Op zoek naar een mooie vakantieweek?

Bent u weduwe, weduwnaar of alleengaand? Ben jij een jongeren met ASS? Kent u mensen die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben? Voor deze én andere doelgroepen organiseren we prachtige vakantieweken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.

Kijk op onze website www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken voor meer
Woord en Daad Lopikerwaard
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 08/02/2020 om 08:20 PM

 

 

 

 


Comité Lopikerwaard

 

 

Het comité Lopikerwaard, dient ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting reformatorische hulpactie “Woord en Daad”. Het comité is een samenwerkingsverband tussen de 7 hervormde diaconieën in de Lopikerwaard. Het comité wordt gevormd door een gemeentelid of een diaken uit de deelnemende gemeente. De doelstelling is om vanuit christelijke bewogenheid de geestelijke en materiële nood van miljoenen mensen in de wereld te lenigen. Dit gebeurt in samenwerking met de plaatse christelijke organisaties waar hulp nodig is.

Dit werk kunt u ondermeer steunen door:

  • Uw gebed
  • Financiële adoptie
  • Partnerplan
  • Inzameling lege inktcartridges en mobiele telefoons en lege balpennen
  • Oud Hollands papiergeld en buitenlands geld. Dit heeft voor Woord en Daad waarde. Het wordt omgewisseld in euro’s.
  • Postzegels en spaarpunten kunt u inleveren bij de comitéleden.

 Dit alles kunt u inleveren bij de onderstaande verkoopadressen en bij de diaconie(kerk)

Koffie:
U kunt bij Woord en Daad eerlijke koffie kopen. De koffieboeren uit Nicaraqua krijgen als u deze koffie koopt een eerlijke prijs voor de koffiebonen.

Er zijn twee soorten koffie te koop.
Gemalen koffie: per pak van 500 gram €6,25.
Bonenkoffie:      per pak van 500 gram €7,25.

Het is heerlijke en eerlijke koffie. Eerlijke koffie = is dubbel genieten.

Postzegels:
U kunt postzegels kopen van Woord en Daad. 1 velletje van 10 postzegels kost €9,10.

Cashew noten:
U kunt ook cashewnoten kopen bij Woord en Daad. Voor deze cashewnoten krijgen de boeren een eerlijke prijs betaald.
Een zakje cashewnoten van 150 gr. kost €3,25.

Verkoopadresssen:
U kunt de koffie, postzegels en cashewnoten kunt u kopen bij: Gerard van Rijk, Merelstraat 18 Tel: 0348551659 en bij Leida Huisman, Tel: 0348557812 of  0615331824.

Voor meer informatie over Woord en Daad kunt u op de website kijken. www.woordendaad.nl

Woord en Daad comité zoekt nieuwe leden.
Wie wil ons Woord en Daad comité komen versterken? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leida Huisman. Tel: 0615331824.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpha Cursus
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 18/01/2020 om 08:20 PM
Ankerlezingen 2020
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 13/01/2020 om 08:20 PM

Doelstelling

Opbouwende en toegankelijke lezingen over aspecten van geloof en theologie.

De Ankerlezingen kunnen worden gezien in het verlengde van de toerustingsavonden die voorheen in Ede (THGB) en in Gouda (Gouds Leerhuis) werden gehouden. Omdat deze activiteiten vorig jaar beëindigd werden, namen enkele betrokkenen het initiatief om de stuurgroep Ankerlezingen op te richten. Het anker is het symbool van de christelijke hoop en in die geest willen de initiatiefnemers ook invulling geven aan de avonden in Gouda en Voorthuizen.

De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop. Uiterlijk om 21.30 uur vindt de afsluiting plaats. De toegangsprijs per avond is 5 euro, waarbij koffie en thee zijn inbegrepen. Het ligt in de bedoeling om de lezingen op een later moment in druk uit te geven. Tijdens iedere avond in Gouda zal er ook een muzikaal intermezzo gedurende ongeveer 10 minuten worden ingelast.

Doelgroep

De doelgroep voor de Ankerlezingen wordt gevormd door gemeenteleden die verlangen naar verdieping en vermeerdering van geloofskennis. 


Programma 2020 - ‘Als God dan liefde is…’

Voor een vijfde serie Ankerlezingen geven we hieronder alvast graag het programma door:
Gouda (op maandagavonden in de Westerkerk, 1e E.J. Potgieterstraat 37)
13 januari: Gods liefde en toorn in de Bijbel, Dr. M. van Campen
17 februari: Gods liefde en het lijden van de christenen, Dhr. R. Groenenboom
16 maart: Gods liefde en het lijden van de schepping en de schepselen, Prof. dr. M.J. Paul
14 september: Gods liefde en het lijden van Christus, Dr. R.T. te Velde
12 oktober: Gods liefde en het eeuwige oordeel, Prof. dr. A. Huijgen
16 november: Gods liefde en de grenzen die Zijn gebod ons stelt, Prof. dr. J. Hoek

Voorthuizen (op donderdagavonden in gebouw Bethabara, Van den Berglaan 79)
16 januari: Gods liefde en toorn in de Bijbel, Dr. M. van Campen, Ede
20 februari: Gods liefde en het lijden van de christenen, Dhr. R. Groenenboom
19 maart: Gods liefde en het lijden van de schepping en de schepselen, Prof. dr. M.J. Paul
17 september: Gods liefde en het lijden van Christus, Dr. R.T. te Velde
8 oktober: Gods liefde en het eeuwige oordeel, Prof. dr. A. Huijgen
19 november: Gods liefde en de grenzen die Zijn gebod ons stelt, Prof. dr. J. Hoek

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Naar boven

Locaties

De bijeenkomsten worden georganiseerd op twee plaatsen. Deelnemers die in Gouda verhinderd zijn, kunnen op een ander moment dezelfde lezing bijwonen in het Veluwse Voorthuizen.
Gouda: Eerste E.J. Potgieterstraat 37, 2802 LD
Voorthuizen: Van Den Berglaan 79, 3781 GE
Naar boven
Nieuwe OJW planning
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 07/01/2020 om 08:20 PM
Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Reformatorisch meldpunt seksueel misbruik
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 06/02/2019 om 08:19 PM

Reformatorisch Meldpunt vanaf 14 januari ook telefonisch bereikbaar.

 Bij het Reformatorisch Meldpunt is het vanaf D.V. maandag 14 januari 2019 mogelijk om uw verhaal over seksueel misbruik te vertellen via het telefoonnummer 0850-773312. Dit nummer kunt u bellen op alle maandagen, behalve op feestdagen, tussen 19.00- 21.00 uur.

Deze telefoondienst is anoniem. De gesprekken worden niet opgeslagen.

Het Reformatorisch Meldpunt is een anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Het Meldpunt biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en advies via chat, e-mail en WhatsApp (06 4407 8214). Dat kan gaan over misbruik dat korter of langer geleden heeft plaatsgevonden, maar ook over online misbruik.

De nieuwe telefoondienst is speciaal ingericht om gemeenteleden, die de voorkeur geven aan anoniem telefonisch contact, ook de mogelijkheid te bieden hun verhaal te vertellen.

Langdurig zwijgen over het misbruik kan psychische en lichamelijke schade veroorzaken. Het is belangrijk om het zwijgen te doorbreken. Praten kan een begin zijn om het misbruik te verwerken.

Reformatorisch Meldpunt

www.ikmeldhet.nl

tel: 0850-773312

   

 

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama