GZB dag
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 18/02/2020 om 08:20 PM
VOOR ELKAAR Vakantieweken
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 14/02/2020 om 08:20 PM

VOOR ELKAAR Vakantieweken

 

Vrijwilligers gevraagd!

Heb jij hart voor een ander, en heb je zin in een onvergetelijke vakantieweek? Geef je dan op als vrijwilliger. Dat kan in een week voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een midweek voor jongeren, enzovoorts.

Elk jaar gaan er weer honderden mannen en vrouwen met veel plezier mee. “Het is verslavend”, zegt de één, of “Het verrijkt m’n leven. Ik krijg meer terug dan ik geef”, zegt de ander. Kortom: als je als vrijwilliger met de VOOR ELKAAR vakantieweken meegaat, is dat een onvergetelijke ervaring.

Op www.hervormdevrouwenbond.nl/vrijwilliger vind je meer informatie.

 

Op zoek naar een mooie vakantieweek?

Bent u weduwe, weduwnaar of alleengaand? Ben jij een jongeren met ASS? Kent u mensen die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben? Voor deze én andere doelgroepen organiseren we prachtige vakantieweken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.

Kijk op onze website www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken voor meer
Woord en Daad Lopikerwaard
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 08/02/2020 om 08:20 PM

 

 

 

 


Comité Lopikerwaard

 

 

Het comité Lopikerwaard, dient ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting reformatorische hulpactie “Woord en Daad”. Het comité is een samenwerkingsverband tussen de 7 hervormde diaconieën in de Lopikerwaard. Het comité wordt gevormd door een gemeentelid of een diaken uit de deelnemende gemeente. De doelstelling is om vanuit christelijke bewogenheid de geestelijke en materiële nood van miljoenen mensen in de wereld te lenigen. Dit gebeurt in samenwerking met de plaatse christelijke organisaties waar hulp nodig is.

Dit werk kunt u ondermeer steunen door:

  • Uw gebed
  • Financiële adoptie
  • Partnerplan
  • Inzameling lege inktcartridges en mobiele telefoons en lege balpennen
  • Oud Hollands papiergeld en buitenlands geld. Dit heeft voor Woord en Daad waarde. Het wordt omgewisseld in euro’s.
  • Postzegels en spaarpunten kunt u inleveren bij de comitéleden.

 Dit alles kunt u inleveren bij de onderstaande verkoopadressen en bij de diaconie(kerk)

Koffie:
U kunt bij Woord en Daad eerlijke koffie kopen. De koffieboeren uit Nicaraqua krijgen als u deze koffie koopt een eerlijke prijs voor de koffiebonen.

Er zijn twee soorten koffie te koop.
Gemalen koffie: per pak van 500 gram €6,25.
Bonenkoffie:      per pak van 500 gram €7,25.

Het is heerlijke en eerlijke koffie. Eerlijke koffie = is dubbel genieten.

Postzegels:
U kunt postzegels kopen van Woord en Daad. 1 velletje van 10 postzegels kost €9,10.

Cashew noten:
U kunt ook cashewnoten kopen bij Woord en Daad. Voor deze cashewnoten krijgen de boeren een eerlijke prijs betaald.
Een zakje cashewnoten van 150 gr. kost €3,25.

Verkoopadresssen:
U kunt de koffie, postzegels en cashewnoten kunt u kopen bij: Gerard van Rijk, Merelstraat 18 Tel: 0348551659 en bij Leida Huisman, Tel: 0348557812 of  0615331824.

Voor meer informatie over Woord en Daad kunt u op de website kijken. www.woordendaad.nl

Woord en Daad comité zoekt nieuwe leden.
Wie wil ons Woord en Daad comité komen versterken? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leida Huisman. Tel: 0615331824.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpha Cursus
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 18/01/2020 om 08:20 PM
Ankerlezingen 2020
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 13/01/2020 om 08:20 PM

Doelstelling

Opbouwende en toegankelijke lezingen over aspecten van geloof en theologie.

De Ankerlezingen kunnen worden gezien in het verlengde van de toerustingsavonden die voorheen in Ede (THGB) en in Gouda (Gouds Leerhuis) werden gehouden. Omdat deze activiteiten vorig jaar beëindigd werden, namen enkele betrokkenen het initiatief om de stuurgroep Ankerlezingen op te richten. Het anker is het symbool van de christelijke hoop en in die geest willen de initiatiefnemers ook invulling geven aan de avonden in Gouda en Voorthuizen.

De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop. Uiterlijk om 21.30 uur vindt de afsluiting plaats. De toegangsprijs per avond is 5 euro, waarbij koffie en thee zijn inbegrepen. Het ligt in de bedoeling om de lezingen op een later moment in druk uit te geven. Tijdens iedere avond in Gouda zal er ook een muzikaal intermezzo gedurende ongeveer 10 minuten worden ingelast.

Doelgroep

De doelgroep voor de Ankerlezingen wordt gevormd door gemeenteleden die verlangen naar verdieping en vermeerdering van geloofskennis. 


Programma 2020 - ‘Als God dan liefde is…’

Voor een vijfde serie Ankerlezingen geven we hieronder alvast graag het programma door:
Gouda (op maandagavonden in de Westerkerk, 1e E.J. Potgieterstraat 37)
13 januari: Gods liefde en toorn in de Bijbel, Dr. M. van Campen
17 februari: Gods liefde en het lijden van de christenen, Dhr. R. Groenenboom
16 maart: Gods liefde en het lijden van de schepping en de schepselen, Prof. dr. M.J. Paul
14 september: Gods liefde en het lijden van Christus, Dr. R.T. te Velde
12 oktober: Gods liefde en het eeuwige oordeel, Prof. dr. A. Huijgen
16 november: Gods liefde en de grenzen die Zijn gebod ons stelt, Prof. dr. J. Hoek

Voorthuizen (op donderdagavonden in gebouw Bethabara, Van den Berglaan 79)
16 januari: Gods liefde en toorn in de Bijbel, Dr. M. van Campen, Ede
20 februari: Gods liefde en het lijden van de christenen, Dhr. R. Groenenboom
19 maart: Gods liefde en het lijden van de schepping en de schepselen, Prof. dr. M.J. Paul
17 september: Gods liefde en het lijden van Christus, Dr. R.T. te Velde
8 oktober: Gods liefde en het eeuwige oordeel, Prof. dr. A. Huijgen
19 november: Gods liefde en de grenzen die Zijn gebod ons stelt, Prof. dr. J. Hoek

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Naar boven

Locaties

De bijeenkomsten worden georganiseerd op twee plaatsen. Deelnemers die in Gouda verhinderd zijn, kunnen op een ander moment dezelfde lezing bijwonen in het Veluwse Voorthuizen.
Gouda: Eerste E.J. Potgieterstraat 37, 2802 LD
Voorthuizen: Van Den Berglaan 79, 3781 GE
Naar boven
Week van Gebed
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 08/01/2020 om 08:20 PM

Rooster gebedsavonden, 19-23 januari 2020

         Thema: Buitengewoon

 

rooster

( met deelthema per avond)

Leiding

Muziekale

begeleiding

Lokatie

Zondag

19  januari

( verzoening)

Maria Kers/Joke v Herk

0348-554259

Geert-Pieter de Bruyn ( trompet)

geertpieterdb@hotmail.com

Jaarsveld, huiskamer Vereniginggebouw

Maandag

20 januari

(verlichting)

Cor Verwey

0348-553191

Gerda Jousma

-554899

Zaal in de Schaapskooi Lopik

Dinsdag

21  januari.

(hoop)

 

Lidy Bijman

-551972

Aart  v Oorschot

( gitaar)

-551848

 Zaal in de Brugkerk

Lopik

Woensdag

 22 januari.

(vertrouwen)

 

Marion Deelen

0348-550828

 

Gitaargroep

Akkoord

Pastorie Cabauw

Donderdag

23  januari.

( kracht)

 

Matty Eikelenboom

Janny vd Ham

030-6881489

 gitarist

Lopikerkapel

Zaal in de Ark

 

 

 

 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Nieuwe OJW planning
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 07/01/2020 om 08:20 PM
Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Zendingsavond 29 januari 2020
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 06/01/2020 om 08:20 PM

29 JANUARI:  WORKSHOP ‘DE ECHTE PRIJS’

Heb jij een slecht gevoel bij ‘steeds meer’ en geloof je in de ‘economie van genoeg’? Vraag jij je af hoe we als christen moeten zorgen voor de schepping? Kom dan naar de workshop van Cora en Antonie Treuren! Bij deze workshop kom je te weten wat duurzaamheid nu echt kost.

Cora en Antonie hebben zes jaar in Colombia gewoond en gewerkt voor de GZB.  Samen met de lokale kerk daar hebben ze diaconaat en gerechtigheid onderdeel gemaakt van het gemeentewerk. Daarbij hebben ze in het bijzonder oog voor zorg voor de schepping, medemens en economische gerechtigheid. Ze zijn steengoed in het praktisch maken van moeilijke onderwerpen

Aan het einde van de avond...
- heb je een beeld van de economische basisprincipes die we in de Bijbel tegenkomen;
- ben je op een interactieve wijze uitgedaagd deze principes te vertalen naar de hedendaagse realiteit;
- heb je een idee van de impact van de wereldeconomie op Gods schepping;
- ben je (hopelijk) gemotiveerd om als christen en als kerk een voorbeeldgemeenschap te zijn in het economische handelen.


Deze workshop wordt gehouden op 29  januari om 19:30 uur in het Verenigingsgebouw in Jaarsveld. Welkom! Opgeven is niet nodig.

Studentenvereniging
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 20/06/2019 om 08:19 PM

DE CSFR – ONTMOETING, OVERTUIGING EN ONTPLOOIING

 

Beste aankomende student,

 

Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je de studie kunt doen die bij jou past en waarin je steeds zelfstandiger wordt. Of je nu op kamers gaat wonen of nog niet, lid zijn van een studentenvereniging is een heel mooie aanvulling op je studie en een goede manier om alles uit je studententijd te halen. Daarom nodigen we je van harte uit om lid te worden bij de CSFR!

 

De CSFR is een christelijke studentenvereniging met negen verschillende disputen, in Amsterdam, Delft, Eindhoven/Tilburg, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Het doel is om christelijke studenten, voornamelijk uit de gereformeerde gezindte, samen te brengen. Op deze manier kun je geloofsverdieping vinden in de Bijbel en de gereformeerde beginselen, en word je voorbereid op je toekomstige verantwoordelijkheid in de kerk en de samenleving. Daarom zijn er op alle disputen bijbelkringen, lezingen en studiekringen. Daarnaast is er tijd voor gezelligheid en studentikoziteit op borrels, weekenden en allerlei andere activiteiten. De CSFR geeft je een studententijd met verdieping, gezelligheid en goede vriendschappen. Kortom, een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen.

 

Ben je overtuigd en wil je meer te weten komen over de CSFR? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en erachter kunt komen of de vereniging iets voor jou is. Voor meer informatie kun je kijken op www.csfr.nl of mailen naar de Publiciteitscommissie der CSFR (PCC): pcc@csfr.nl. Duurt het nog even voor je gaat studeren, maar wil je wel alvast de sfeer van een studie en studentenvereniging proeven? Meld je dan aan voor Student-for-one-day. Aanmelden hiervoor kan ook via pcc@csfr.nl Voel je welkom om in ieder geval even te komen kijken!

 

Reformatorisch meldpunt seksueel misbruik
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 06/02/2019 om 08:19 PM

Reformatorisch Meldpunt vanaf 14 januari ook telefonisch bereikbaar.

 Bij het Reformatorisch Meldpunt is het vanaf D.V. maandag 14 januari 2019 mogelijk om uw verhaal over seksueel misbruik te vertellen via het telefoonnummer 0850-773312. Dit nummer kunt u bellen op alle maandagen, behalve op feestdagen, tussen 19.00- 21.00 uur.

Deze telefoondienst is anoniem. De gesprekken worden niet opgeslagen.

Het Reformatorisch Meldpunt is een anoniem contactpunt voor slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik. Het Meldpunt biedt op een laagdrempelige manier een luisterend oor en advies via chat, e-mail en WhatsApp (06 4407 8214). Dat kan gaan over misbruik dat korter of langer geleden heeft plaatsgevonden, maar ook over online misbruik.

De nieuwe telefoondienst is speciaal ingericht om gemeenteleden, die de voorkeur geven aan anoniem telefonisch contact, ook de mogelijkheid te bieden hun verhaal te vertellen.

Langdurig zwijgen over het misbruik kan psychische en lichamelijke schade veroorzaken. Het is belangrijk om het zwijgen te doorbreken. Praten kan een begin zijn om het misbruik te verwerken.

Reformatorisch Meldpunt

www.ikmeldhet.nl

tel: 0850-773312

   

 

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama