Het Kroonjuweel nr. 4
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 om 08:20 PM

Het Kroonjuweel
 Nummer 4, door: Koos Kuijf

De impact rond de crisis van het Coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijk leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stilgezet en aan het denken gezet.  

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen! Dit vanuit de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.  
 
Daarom lijkt het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die Naam wijst naar Jezus Christus. Hij is Het Kroonjuweel van de schepping, Het Kroonjuweel van de Schrift,  Het Kroonjuweel van ons geloof, Het Kroonjuweel van de geschiedenis.


Misschien heb jezelf verdriet of wil je iemand aders bemoedigen De Bijbel is een boek bij uitstek dat troost kan geven. ”Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden”, zegt Jezus zelfs in Mattheus 5:4. Daarmee zegt Jezus overigens niet dat treuren vanzelfsprekend bij het leven van een christen hoort. De nadruk ligt juist op het tweede deel van de zin; Jezus bemoedigt en troost je als er leed op je weg komt

                                                     GOD IS ALTIJD BIJ JE

Maar de grootste bemoediging putten christenen uit het feit dat God bij je is én blijft, ook op moeilijke momenten. In de Psalmen lees je over de rauwe worstelingen lijden, die misschien herkenbaar voor je is. ”Al gaat mijn weg door een donker dal, Ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed”, schrijft de psalmist in Psalm 23:4. In het Nieuwe Testament krijgt Jezus de bijzondere naam Immanuel, wat betekend ‘God met ons’ (Mattheüs 1:23). Een mooie belofte.

Hoe groot het leed en verdriet ook is, de Bijbel belooft steeds opnieuw dat er toekomst is. Voor veel christenen is de belofte van Gods Koninkrijk, Gods nieuwe Wereld, een grote troost: ”Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want alles wat er eerst was, is voorbij.” Als dat geen hoopvolle en bemoedigende tekst is!!

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood (Psalm 46:2).

Als gebedspunten wil ik aandacht vragen voor alle zieken, en allen die eenzaam zijn in deze moeilijke tijd!

Klokken van troost en hoop
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 om 08:20 PM

Het wekelijks luiden van de klokken van de kerken op woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur is ten einde. Deze klokken van hoop en troost verbinden mensen over de grenzen van sociaal isolement heen en roepen op om te bidden voor allen die ziek of in de rouw zijn en voor hen die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land.

Landelijk is besloten de actie af te sluiten met de laatste keer klokluiden op Bevrijdingsdag 5 mei van 12.00 tot 12.15 uur.

Daarmee wordt tevens de dag gemarkeerd waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is.

Jaarsveld sluit zich hierbij aan om morgen de klok voor de laatste keer in deze serie te luiden.

Toelichting Het Kroonjuweel
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 om 08:20 PM

Toelichting op Het Kroonjuweel

De impact rond de crisis van het coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijke leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stil gezet en aan het denken gezet.

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen. Dit in de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.

Daarom is het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die naam wijst naar Jezus Christus.

Daarom zullen we regelmatig een 'Kroonjuweel' op de website plaatsen. Iedere keer is er een andere schrijver. Onder “nieuws” zullen de Juwelen tijdelijk staan, onder “leden” blijft de serie voorlopig wel staan. 

De Waarheidsvriend
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 03/05/2020 om 08:20 PM

Komende dinsdag hopen we Bevrijdingsdag te vieren. En als vieren zelfs niet lukt, dan mogen we toch stilstaan bij het feit dat Nederland 75 jaar in vrijheid mag leven. Al zal dit voor sommige van ons nu toch een iets andere vrijheid zijn dan dat we in Nederland gewend zijn.

Dat er niemand wordt opgepakt vanwege wat hij of zij denkt. Dat we de vrijheid hebben om ons leven in te richten zoals we graag willen, zolang we de ander niet schaden. Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Als kerk en als christenen ervaren we dat als een geschenk van onze goede God. Maar we mogen verder zien, doorzien naar de “eeuwige bevrijding”

Om ons meer te bepalen bij die vrijheid heeft de Gereformeerde Bond in hun weekblad “De Waarheidsvriend” een themanummer over 75 jaar bevrijding.  Het leek ons goed om u dit blad digitaal aan te bieden. U kunt dit op u gemak doorlezen en wellicht dat u overweegt om een abonnement te nemen op de “Waarheidsvriend”.   

De Waarheidsvriend Tabloid
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 01/05/2020 om 08:20 PM
Bezoek deze link om het pdf-bestand te openen:
http://hervormdjaarsveld.nl/Themanummer_WHV_75_jaar_Bevrijding.pdf

Alpha-cursus 2020
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 27/04/2020 om 08:20 PM

Alpha-cursus 2020

In het begin van dit jaar was het plan om een nieuwe Alpha in Lopik te starten.

Ondanks alle flyers en persoonlijke uitnodigingen waren er te weinig aanmeldingen (2 stuks). Dat was wel teleurstellend, maar gezien de crisis had de cursus, voor het einde, afgebroken moeten worden. Dus misschien moest het wel zo lopen, als het gelopen is.

 

Nu is de bedoeling om het een jaar op te schuiven en D.V. begin 2021 het opnieuw te proberen. De exacte datums en op welke dag is nog niet bekend, zodra daar duidelijkheid over is laten we het u zeker weten. Laten we eerst maar eens zien of er nu wel mensen zich opgeven. 


Zie ook onder de knop: Gemeente 

Kerkdiensten 5 april en het meeluisteren
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 26/03/2020 om 08:20 PM
De kerkdiensten voor zondag 5 april zullen ook uitsluitend online te beluisteren zijn.

Let op.
We gaan verhuizen met de online diensten van de kerkomroep naar: kerkdienstgemist.nl/stations/1997-Hervormde-gemeente-Jaarsveld
Er waren de laatste tijd regelmatig klachten met uitvallende verbindingen. De kerkomroep kan de grote stroom luisteraars niet aan. Vandaar deze aanpasssing, want zoveel uitval kunnen we ons niet veroorloven.
 
Bij Kerkdienstgemist zijn minder of nagenoeg geen storingen met de streaming. Dus voor a.s. zondag met uw laptop, mobiel of pc inloggen bij: kerkdienstgemist.nl/stations/1997-Hervormde-gemeente-Jaarsveld

 U kunt ook de app downloaden (kerkdienstgemist) vanuit de appstore.

Omdat er bij kerkomroep veel storing was, zijn we uitgeweken om de dienst om 11 uur te beginnen.
Nu is dit ook niet meer nodig.
Dus vanaf a.s. zondag gewoon weer diensten om 9.30 en 18.30 uur

De diensten zullen verzorgd worden vanuit de consistorie zonder bezoekers zoals afgelopen zondag.
De kerk is dus helaas dicht.

De kerkuitzending is als volgt:

9:15 uur orgelspel door Johan Stigter
9:30 uur Ds. J. de Wit:
18.30 uur Ds. C. Bijman(Arnemuiden)


Account aanmaken en inloggen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 26/02/2020 om 08:20 PM
Inloggen
De website is voor iedereen toegankelijk, behalve de informatie die staat onder de knop "leden".

Deze informatie is vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor gemeenteleden. Om dit in te zien, dient u eerst een account aan te maken. U kunt dan nog niet direct inloggen. Eerst worden uw gegevens gecontroleerd (of u lid bent van de gemeente). Als dit akkoord is wordt uw account zo spoedig mogelijk vrij gegeven.

Wellicht krijgt u de melding dat de website niet is beveiligd of iets dergelijks, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Er staan geen privacy gevoelige informatie op. We gaan wel de website beveiligen voor de toekomst. Maar u kunt nu gewoon een account aanmaken.
Woord en Daad Lopikerwaard
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 08/02/2020 om 08:20 PM

 

 

 

 


Comité Lopikerwaard

 

 

Het comité Lopikerwaard, dient ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting reformatorische hulpactie “Woord en Daad”. Het comité is een samenwerkingsverband tussen de 7 hervormde diaconieën in de Lopikerwaard. Het comité wordt gevormd door een gemeentelid of een diaken uit de deelnemende gemeente. De doelstelling is om vanuit christelijke bewogenheid de geestelijke en materiële nood van miljoenen mensen in de wereld te lenigen. Dit gebeurt in samenwerking met de plaatse christelijke organisaties waar hulp nodig is.

Dit werk kunt u ondermeer steunen door:

  • Uw gebed
  • Financiële adoptie
  • Partnerplan
  • Inzameling lege inktcartridges en mobiele telefoons en lege balpennen
  • Oud Hollands papiergeld en buitenlands geld. Dit heeft voor Woord en Daad waarde. Het wordt omgewisseld in euro’s.
  • Postzegels en spaarpunten kunt u inleveren bij de comitéleden.

 Dit alles kunt u inleveren bij de onderstaande verkoopadressen en bij de diaconie(kerk)

Koffie:
U kunt bij Woord en Daad eerlijke koffie kopen. De koffieboeren uit Nicaraqua krijgen als u deze koffie koopt een eerlijke prijs voor de koffiebonen.

Er zijn twee soorten koffie te koop.
Gemalen koffie: per pak van 500 gram €6,25.
Bonenkoffie:      per pak van 500 gram €7,25.

Het is heerlijke en eerlijke koffie. Eerlijke koffie = is dubbel genieten.

Postzegels:
U kunt postzegels kopen van Woord en Daad. 1 velletje van 10 postzegels kost €9,10.

Cashew noten:
U kunt ook cashewnoten kopen bij Woord en Daad. Voor deze cashewnoten krijgen de boeren een eerlijke prijs betaald.
Een zakje cashewnoten van 150 gr. kost €3,25.

Verkoopadresssen:
U kunt de koffie, postzegels en cashewnoten kunt u kopen bij: Gerard van Rijk, Merelstraat 18 Tel: 0348551659 en bij Leida Huisman, Tel: 0348557812 of  0615331824.

Voor meer informatie over Woord en Daad kunt u op de website kijken. www.woordendaad.nl

Woord en Daad comité zoekt nieuwe leden.
Wie wil ons Woord en Daad comité komen versterken? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leida Huisman. Tel: 0615331824.

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama