Israël studieavonden
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 02/10/2018 om 08:18 PM

                                       Israël studieavonden     

 

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

 

Al eerder hebben we u geïnformeerd over de Bijbelstudie avonden naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de staat Israël. In deze brief zetten we kort uit één wat u op deze avonden kunt verwachten.                            

 

Lezing 1 (Tjerk Visser) 18 oktober 2018

'Verzoening door ontmoeting'

Een inleiding over de onopgeefbare verbondenheid, met nadruk op complexiteit van land, volk en staat en de visie van het CIS op de begaanbare weg van Dienen en Getuigen in diaconaat. Uitleg visie op de 3-voudige loyaliteit (Joden / Messiasbelijdende Joden / Palestijnse Christenen. Tjerk Visser spits het toe op de diaconale steun aan verzoeningsprojecten en de ontmoetingen die daar plaatsvinden als voorwaarde voor het krijgen van onderling begrip op weg naar vrede.

Lezing 2 (Ds. R. Vrijhof) 15 november 2018

‘Met Israël in Gesprek’

Waarin ds. Vrijhof aangeeft waarom dat gesprek van belang is voor de kerk is,  wat de inhoud ervan is, hoe dat gesprek gevoerd wordt. Over de relevantie voor de christen van de ontmoeting met het Israël van vandaag (Hoe het CIS daar gestalte aan geeft in Luisteren/Dienen/Getuigen)

  

 ds. Vrijhof is bestuurslid van het CIS namens de Christelijk Gereformeerde Kerken en afgelopen jaar een aantal maanden interim werkzaam geweest in Jeruzalem.

 

Lezing 3 (Ds. J. Overeem) 29 november 2018

'Ontmoeting met Messiasbelijdende Joden'

Ds J. Overeem gaat in op de ontmoeting met de Messiasbelijdende Joden, hun geschiedenis en situatie schetst in de context van het huidige Israël en daarbuiten.

 

ds. Overeem is  predikant van de Herv. gem. Zegveld en de voorzitter van het CIS bestuur en een echte Israëlkenner.

 

Opgeven

Op deze avonden ontvangt u ook documentatie, het is dus wel handig als we weten hoeveel personen belangstelling hebben. Daarom graag opgeven bij de preses tel. 551304 of de scriba tel. 553838, mailen mag natuurlijk ook.

 

De avonden beginnen om 19.45 uur in het Verenigingsgebouw.

 

We hopen u te mogen  ontmoeten op deze leerzame avonden.

 

Met hartelijke groet,

 

Ds J. de Wit (preses)                          diaken A.Stigter (scriba)


Deze site is ontwikkeld door NikiSae.nl