Ankerlezingen 2020
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 13/01/2020 om 08:20 PM

Doelstelling

Opbouwende en toegankelijke lezingen over aspecten van geloof en theologie.

De Ankerlezingen kunnen worden gezien in het verlengde van de toerustingsavonden die voorheen in Ede (THGB) en in Gouda (Gouds Leerhuis) werden gehouden. Omdat deze activiteiten vorig jaar beëindigd werden, namen enkele betrokkenen het initiatief om de stuurgroep Ankerlezingen op te richten. Het anker is het symbool van de christelijke hoop en in die geest willen de initiatiefnemers ook invulling geven aan de avonden in Gouda en Voorthuizen.

De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop. Uiterlijk om 21.30 uur vindt de afsluiting plaats. De toegangsprijs per avond is 5 euro, waarbij koffie en thee zijn inbegrepen. Het ligt in de bedoeling om de lezingen op een later moment in druk uit te geven. Tijdens iedere avond in Gouda zal er ook een muzikaal intermezzo gedurende ongeveer 10 minuten worden ingelast.

Doelgroep

De doelgroep voor de Ankerlezingen wordt gevormd door gemeenteleden die verlangen naar verdieping en vermeerdering van geloofskennis. 


Programma 2020 - ‘Als God dan liefde is…’

Voor een vijfde serie Ankerlezingen geven we hieronder alvast graag het programma door:
Gouda (op maandagavonden in de Westerkerk, 1e E.J. Potgieterstraat 37)
13 januari: Gods liefde en toorn in de Bijbel, Dr. M. van Campen
17 februari: Gods liefde en het lijden van de christenen, Dhr. R. Groenenboom
16 maart: Gods liefde en het lijden van de schepping en de schepselen, Prof. dr. M.J. Paul
14 september: Gods liefde en het lijden van Christus, Dr. R.T. te Velde
12 oktober: Gods liefde en het eeuwige oordeel, Prof. dr. A. Huijgen
16 november: Gods liefde en de grenzen die Zijn gebod ons stelt, Prof. dr. J. Hoek

Voorthuizen (op donderdagavonden in gebouw Bethabara, Van den Berglaan 79)
16 januari: Gods liefde en toorn in de Bijbel, Dr. M. van Campen, Ede
20 februari: Gods liefde en het lijden van de christenen, Dhr. R. Groenenboom
19 maart: Gods liefde en het lijden van de schepping en de schepselen, Prof. dr. M.J. Paul
17 september: Gods liefde en het lijden van Christus, Dr. R.T. te Velde
8 oktober: Gods liefde en het eeuwige oordeel, Prof. dr. A. Huijgen
19 november: Gods liefde en de grenzen die Zijn gebod ons stelt, Prof. dr. J. Hoek

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Naar boven

Locaties

De bijeenkomsten worden georganiseerd op twee plaatsen. Deelnemers die in Gouda verhinderd zijn, kunnen op een ander moment dezelfde lezing bijwonen in het Veluwse Voorthuizen.
Gouda: Eerste E.J. Potgieterstraat 37, 2802 LD
Voorthuizen: Van Den Berglaan 79, 3781 GE
Naar boven
Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama