Dag van Nationaal Gebed
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 18/03/2020 om 08:20 PM

Woensdag 18 maart: Dag van Nationaal Gebed

De Raad van Kerken in Nederland (waarin de Protestantse Kerk vertegenwoordigd is) neemt samen met de ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio en MissieNederland het initiatief tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd van de coronacrisis. “Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media,” is de oproep van de organisatie.

Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen en om God te vragen Zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Ook Jaarsveld zal de klok luiden om 19:00 uur voor 15 minuten. Dit proberen we gezamenlijk met de omliggende gemeenten te realiseren.

Bedankt dat u even komt kijken of zelfs mee wilt doen. Samen gaan we in gebed voor ons land, de wereld en iedereen die wordt geraakt door de coronacrisis.

Zie voor meer informatie:

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/woensdag-kerkklokken-van-troost-en-hoop-en-een-dag-van-nationaal-gebed

 


Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama