Kerkdiensten en coronamaatregelen
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 19/03/2020 om 08:20 PM

Update 19-03-2020 // Kerkdiensten en coronamaatregelen

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de aangekondigde en uit te voeren maatregelen door de overheid met betrekking tot het coronavirus, heeft het moderamen in afstemming met de kerkenraad besloten om de kerkdiensten zelf wel door te laten gaan, zij het in aangepaste vorm. Zo kunnen we toch de lofzang gaande houden.

We willen de gemeenteleden vragen zoveel als mogelijk online mee te luisteren. We kunnen a.s. zondag maar een beperkt aantal mensen toelaten. Dit is minder dan dat de overheid adviseert, maar zo kunnen we de afstand van 1.5 meter tussen personen (gezinnen) eenvoudig garanderen. 
M
et het oog daarop dient u zich eerst aan te melden voor de kerkdienst. U kunt zich tot zaterdagmorgen opgeven voor de morgendienst en/of avonddienst, daarna ontvangt u bericht van ons met enkele adviezen.
U kunt zich opgeven bij: dsjandewit@solcon.nl en scribajaarsveld@planet.nl
Telefonisch kan ook: (0348)551304 of (0348)553838.

Mocht u gemeenteleden kennen die niet bekend zijn met de website en e-mail, wilt u hen hiervan op de hoogte brengen? Ook zou u ze wellicht kunnen attenderen op de kerkomroep zodat ze online mee kunnen luisteren. Kunt u ze dan hiermee helpen en het voor hen te regelen? Of geef dit door aan de diakenen. Hartelijk dank alvast! 
Als u tot de doelgroep behoort (inzake coronabesmetting: verkouden, hoesten, koorts), kom dan niet naar de kerk. Geef u niet op.
Ook ouderen en (chronisch) zieken adviseren we om niet naar de kerk te komen. Neem altijd uw eigen verantwoordelijkheid!
De diensten kunt u thuis meeluisteren via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10400

Ouderen en kwetsbare mensen die alleen zijn en door het coronavirus hulp nodig hebben, moeten we als gemeente helpen. De hulp die gevraagd kan worden, kan van alles zijn. Laten we daarin een herbergzame gemeente zijn en omzien naar elkaar. U kunt altijd met ons daarover contact opnemen.
Voor sommigen zal het leven extra stil, voor anderen veel rustiger zijn. Dit alles maakt deze Veertigdagentijd wel heel bijzonder. Laten we van de gelegenheid te baat grijpen om meer tijd te nemen voor bezinning en gebed. Naar het Woord van Jezus is onze binnenkamer daar zeer geschikt voor. 
Al zullen de ontmoetingen anders zijn dan gewoonlijk, we wensen u Gods zegen.

Met vriendelijke groet,
uw kerkenraad

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama