Het Kroonjuweel nr. 4
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 om 08:20 PM

Het Kroonjuweel
 Nummer 4, door: Koos Kuijf

De impact rond de crisis van het Coronavirus op het maatschappelijk en het kerkelijk leven valt niet te onderschatten. Veel mensen zijn ziek, angstig en onzeker. Toch is deze tijd niet alleen negatief, want mensen worden stilgezet en aan het denken gezet.  

Voor ons als gelovigen geldt: Gevouwen handen is ons sterkste wapen! Dit vanuit de overtuiging dat God regeert en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft.  
 
Daarom lijkt het een goede zaak om elkaar te bemoedigen en met elkaar contact te houden. Corona betekent o.a. kroon. Vanuit deze naam is Het Kroonjuweel ontstaan. Die Naam wijst naar Jezus Christus. Hij is Het Kroonjuweel van de schepping, Het Kroonjuweel van de Schrift,  Het Kroonjuweel van ons geloof, Het Kroonjuweel van de geschiedenis.


Misschien heb jezelf verdriet of wil je iemand aders bemoedigen De Bijbel is een boek bij uitstek dat troost kan geven. ”Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden”, zegt Jezus zelfs in Mattheus 5:4. Daarmee zegt Jezus overigens niet dat treuren vanzelfsprekend bij het leven van een christen hoort. De nadruk ligt juist op het tweede deel van de zin; Jezus bemoedigt en troost je als er leed op je weg komt

                                                     GOD IS ALTIJD BIJ JE

Maar de grootste bemoediging putten christenen uit het feit dat God bij je is én blijft, ook op moeilijke momenten. In de Psalmen lees je over de rauwe worstelingen lijden, die misschien herkenbaar voor je is. ”Al gaat mijn weg door een donker dal, Ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed”, schrijft de psalmist in Psalm 23:4. In het Nieuwe Testament krijgt Jezus de bijzondere naam Immanuel, wat betekend ‘God met ons’ (Mattheüs 1:23). Een mooie belofte.

Hoe groot het leed en verdriet ook is, de Bijbel belooft steeds opnieuw dat er toekomst is. Voor veel christenen is de belofte van Gods Koninkrijk, Gods nieuwe Wereld, een grote troost: ”Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want alles wat er eerst was, is voorbij.” Als dat geen hoopvolle en bemoedigende tekst is!!

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood (Psalm 46:2).

Als gebedspunten wil ik aandacht vragen voor alle zieken, en allen die eenzaam zijn in deze moeilijke tijd!

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama