Klokken van troost en hoop
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 04/05/2020 om 08:20 PM

Het wekelijks luiden van de klokken van de kerken op woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur is ten einde. Deze klokken van hoop en troost verbinden mensen over de grenzen van sociaal isolement heen en roepen op om te bidden voor allen die ziek of in de rouw zijn en voor hen die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land.

Landelijk is besloten de actie af te sluiten met de laatste keer klokluiden op Bevrijdingsdag 5 mei van 12.00 tot 12.15 uur.

Daarmee wordt tevens de dag gemarkeerd waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is.

Jaarsveld sluit zich hierbij aan om morgen de klok voor de laatste keer in deze serie te luiden.

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama