Opgeven heilig avondmaal
Gemeentenieuws
Gepubliseerd door op 29/06/2020 om 08:20 PM

Viering heilig avondmaal

Waarom vieren we eigenlijk het heilig avondmaal? Onze teksten laten zien dat de Heere Jezus zelf die opdracht heeft gegeven: “Doe dat tot Mijn gedachtenis”. Paulus citeert immers de woorden van zijn Meester, die hij van Hem heeft ontvangen zoals hij schrijft in het 23e vers. In de eerste plaats was de opdracht gericht aan de discipelen tijdens de laatste maaltijd die Jezus met hen hield voor Zijn dood aan het kruis. Vanuit die eerste viering van het heilig avondmaal is het echter ook een opdracht aan de gehele kerk van Christus om te gedenken.

 In het heilig avondmaal gaat het daarom in de eerste plaats om het verleden: we gedenken aan dat grote werk dat Christus voor een ieder van ons heeft gedaan: Hij is om onze zonden gestorven aan het kruis. Dat is de kern van de Bijbel en een heilsfeit om nooit meer te vergeten. Daarom dienen we dan ook het avondmaal te blijven vieren.

Het avondmaal heeft naast het gedenken van die belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis ook een betekenis voor het heden, voor ons leven en geloof van hier en nu. De Heere Jezus is dan wel niet meer naar Zijn menselijke natuur hier op aarde, maar in Zijn Geest is Hij nog steeds bij ons. Hij heeft immers beloofd (Mattheüs 28: 20): “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” Bij de viering van het avondmaal is Jezus Zelf aanwezig in de tekenen van brood en wijn. 

Naast het gedenken van het verleden, en de gemeenschap met Jezus in het heden, mag het  avondmaal ons ook richten op de toekomst. Immers 1 Korinthe 11: 26 zegt: “Verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt”. Het avondmaal staat daarmee ook in het teken van de wederkomst. Een belofte die Christus aan Zijn kerk heeft gedaan. Ondanks dat dit nu bijna 2.000 jaar geleden door Hem is uitgesproken, blijft die belofte staan. Zijn Woord is immers 100% waarheid. Iedere avondmaalsviering komen we dichter bij die grote dag. Het heilig avondmaal roept ons dan ook op om reikhalzend uit te zien naar die dag. Dan zal Jezus terugkomen en zullen allen die in Hem geloven voor eeuwig bij Hem zijn.

Praktisch

Het avondmaal uitstellen en laten vervallen i.v.m. de coronamaatregelen vindt de kerkenraad geen optie. Het belang van het heilig avondmaal is daarvoor te groot.

Zondag 5 juli hopen we het avondmaal te vieren. We mogen dan wel met 100 personen in de kerk, maar i.v.m. 1.5 meter regel zal dit niet lukken. Ook het samen aan tafel zitten is niet mogelijk. We willen nu het avondmaal op de volgende wijze vieren: 

De kerkenraad komt bijeen in de kerk en zal daar het heilig avondmaal houden. U luistert de dienst thuis online mee. Na de nodiging zult u verwacht worden in de kerk volgens het afgesproken tijdsschema wat u heeft ontvangen.

Vooraf moet u zich opgeven/aanmelden als u gebruik wilt maken van het avondmaal. U krijgt dan bericht op welk tijdstip u in de kerk wordt verwacht. Bij het binnen komen van de kerk ontvangt u het brood, daarna loopt u door naar de avondmaalstafel, daar ontvangt u de wijn. Via de consistorie verlaat u dan weer de kerk. 

Het lijkt op het eerste gezicht wel een beetje raar, maar ondanks dat het anders is; het is één brood wat gebroken wordt en het is één wijn wat gedronken wordt. We doen dit gezamenlijk, het is dan wel niet gelijktijdig, maar toch, we mogen “samenkomen” rond deze gedachtenismaaltijd. En we kunnen elkaar na lange tijd toch enigszins ontmoeten.

U dient zich dus op te geven om deel te  kunnen nemen aan het heilig avondmaal. Uiterlijk tot vrijdag 18:00 uur bij de preses (dsjandewit@solcon.nl) 551304 of bij de scriba (scribajaarsveld@planet.nl) 553838. Geeft u zich alvast  ruim van te voren op i.v.m. de planning die we moeten maken. Het liefst via de mail.

Zaterdagmorgen ontvangt u een tijdstip waarop u verwacht wordt en nog enkele gegevens. Het totaaloverzicht van wie zich allemaal hebben opgegeven, met de tijdspanne, zullen we plaatsen onder de knop leden.

 

 

 

Deze site is ontwikkeld door Informasi Agung Pratama